Regulament Concurs

Regulamentul concursului de limba engleza “ENGLISH FOR EXAMS”

 

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu si liceu si va conține subiecte diferențiate pe patru niveluri: clasele V-VI (nivel PET), clasele VII-VIII (nivel FCE), clasele IX-X (nivel CAE) si clasele XI-XII (nivel CPE).

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE!

Înscrierile se fac in limita a 250 de participanți de gimnaziu si a 300 de participanți de liceu. (Aceasta condiție se aplica doar participanților din municipiul Galați. Pentru cei din afara municipiului Galați, limitele sunt de 100, respectiv de 150.) Înscrierile se încheie pe data de 16 mai 2019 sau când se ating limitele respective. De aceea, încurajam colegii sa înscrie elevii de care sunt siguri ca vor participa!

 

GIMNAZIU

 1. Subiectele vor conține itemi de evaluare obiectivi de doua tipuri:

Use of English si Listening-baraj.

 1. Prima etapa (Use of English) va dura 1 ora iar barajul (proba de Listening) – 30 minute.
 2. La secțiunea Use of English fiecare răspuns corect va fi evaluat cu 1 (un) punct (punctaj final raportat la 100 puncte). Punctajul maxim cu care poate fi evaluata o teza este de 100, iar punctajul minim 0. Candidații care vor obține cel puțin 80 de puncte inclusiv(la clasele a VI-a si a VIII-a) si respectiv 70 de puncte (la clasele a V-a si a VII-a) vor intra in proba de baraj.
 3. La Listening fiecare răspuns corect va fi evaluat cu cate 1 (un) punct (punctaj final raportat la 100 puncte). Media finala va fi media aritmetica dintre cele doua probe.
 4. La ambele etape corectarea se va face pe loc, imediat după predarea lucrărilor, de către profesorul supraveghetor in prezenta candidatului si a unui martor dintre ceilalți candidați.
 5. Nu se admit contestații.
 6. Daca doi sau mai mulți elevi au același punctaj, atunci mai bine clasat este elevul cu punctajul mai mare la Listening. In caz de punctaj identic, diferențierea se va face in funcție de punctajul obținut la itemi de dificultate sporita.
 7. Pentru fiecare clasa se vor acorda diplome.
 8. Pentru fiecare clasa se poate acorda cate un singur premiu I, un premiu II si un premiu III si cate 3 mențiuni. De asemenea, se va acorda cate un premiu special (diploma) elevului care va obține cel mai mare punctaj la nivelul scolii/liceului sau, daca nu a beneficiat de niciunul dintre premiile menționate anterior (cu condiția sa fi participat cel puțin 3 elevi din cadrul scolii/liceului respectiv, la clasa respectiva).
 9. Concursul va avea loc pe data de 18 mai, ora 9.00, la Colegiul National “Vasile Alecsandri”, Galați.

 

 

LICEU

 1. Subiectele vor conține itemi de evaluare obiectivi de trei tipuri: Listening (partile I si III din CAE, respectiv CPE), Reading (partile V si VII din CAE-2015, respectiv V si VI din CPE) si Use of English (itemi de alegere multipla, in propoziții).
 2. Concursul va dura in total 2 ore, durata fiecărei secțiuni fiind următoarea: Listening – 30 minute, Reading – 40 minute, Use of English – 50 minute.
 3. Punctajul maxim cu care poate fi evaluata o teza este de 148, iar punctajul minim 0.

La secțiunile Listening si Reading fiecare răspuns corect va fi evaluat cu 2 (doua) puncte iar la Use of English cu cate 1 (un) punct.

 1. Corectarea se va face pe loc, imediat după predarea lucrărilor, de către profesorul supraveghetor in prezenta candidatului si a unui martor dintre ceilalți candidați.
 2. Nu se admit contestații.
 3. Daca doi sau mai mulți elevi au același punctaj, atunci mai bine clasat este elevul cu punctajul mai mare la Listening. In caz de egalitate, atunci mai bine clasat este elevul cu punctajul mai mare la Reading. In caz de punctaj identic, diferențierea se va face in funcție de punctajul obținut la itemi de dificultate sporita.
 4. Pentru fiecare clasa se vor acorda diplome.
 5. Pentru fiecare clasa se poate acorda cate un singur premiu I, un premiu II si un premiu III si cate 3 mențiuni. De asemenea, se va acorda cate un premiu special (diploma) elevului care va obține cel mai mare punctaj la nivelul liceului sau, daca nu a beneficiat de niciunul dintre premiile menționate anterior. (cu condiția sa fi participat cel puțin 3 elevi din cadrul scolii/liceului respectiv, la clasa respectiva)
 6. Concursul va avea loc pe data de 18 mai, ora 9.00, la Colegiul National “Vasile Alecsandri”, Galați.

 

 

Informații suplimentare  –

Secretariatul Colegiului National “Vasile Alecsandri”, tel: 0236.411688, sau                 e-mail: english4exams@cnva.eu

 bannee4e